Svátky zapomnění

Vánoční hra Svátky zapomnění měla premiéru těsně před Vánocemi (podle tehdejších pravopisných pravidel to byly ještě vánoce) 1992, tedy v době, kdy se Československo měnilo na Českou Republiku a Slovensko. Hra pojednávala o těžké situaci uprchlíků a o podobnosti jejich situace s vánočním putováním Josefa a Marie. Hra měla pouze jednu reprízu. Premiéra byla poznamenána nepojízdností wartburga Luďka, který tak nemohl představení v Jamolicích doprovodit hudební produkcí