Pastýř Vojtěch

V roce 1997 se slavilo 1000 let od smrti svatého Vojtěcha. Při této příležitosti vznikl muzikál Pastýř Vojtěch, který popisoval různé rysy tehdejší doby i složitou osobnost světce. Nacvičovalo se především v Dělnickém domě na Zastávce na jaře 1997. Po mnoha a mnoha zkouškách se premiéra uskutečnila 1.6. 1997 tamtéž. Hudební doprovod byl živý. S Pastýřem Vojtěchem jsme objeli velký kus jižní Moravy a nezapomenutelným se stalo naše turné v Ostravě na přelomu únoru až března 1998.