Historie

Náš divadelní soubor spatřil světlo světa na počátku devadesátých let minulého století v Zakřanech. Energii mu zpočátku dodávala pramáti souboru Petra Nekudová, která nacvičila s nadšenci z nejbližšího okolí velikonoční Hru o světle. O Vánocích 1991 se soubor rozrostl o posily ze Zbýšova a Zbraslavi a představil vánoční hru s náázvem Za časů krále Heroda. V dalším období jsme mapovali osudy českých světců, z této doby pochází naše první autorská hra ze života sv. Jana Nepomuckého Pět hvězd, která měla premiéru 26.9.1993. Po asi dvouleté odmlce vyplněné zkoušením hry Svatý Václav, se kterou jsme nakonec nikde nevystoupili, i nás přepadlo muzikálové šílenství (v originále musical mania) a v rozšířeném obsazení jsme úspěšně nacvičili dílo A.L.Webera Jesus Christ Superstar (premiéra 21.4.1996, obnovená premiéra 28.2.1999). Protože se v této době náš soubor rozrostl do vesnic okolních, ale i vzdálenějších, vznikl tak název souboru Spojené farnosti. K miléniu smrti svatého Vojtěcha jsme nacvičili další autorský muzikál Pastýř Vojtěch (premiéra 1.6.1997). Jelikož s rostoucím věkem každý trošku dětinští, byla dalším posledním počinem letně hudební pohádková komedie Horkník. Muzikál Jesus Christ Supermlád měl premiéru v červnu 2004. Zcela nová sestava Spojených farností jezdila především s tímto představením a několikrát vytáhla paty z rodné Moravy. Jesus Christ Supermlád měl kolem 50 repríz a stal se zatím nejúspěšnějším představením našeho divadla. Ne ovšem, co se týká sledovanosti. Spojené farnosti se podílely i na předprogramu mše, kterou 28. září sloužil ve Staré Boleslavi papež Benedikt XVI. Naše chvíle přišla v předvečer celé akce a brzo ráno na hlavním pódiu, kde jsme předváděli ukázky ze života svatého Václava.

V našem souboru se za 20 let činnosti vystřídalo více než 150 účinkujících, někteří se jen mihli, někteří táhli naši společnou káru překvapivě dlouho. Přes všechny změny, které se v našem souboru za čtrnáct let staly doufáme, že v našich řadách bude převládat idea táhnoucí se s námi už od minulého století, a to, že chceme hrát pro radost sobě i druhým. Chtěl bych takto poděkovat všem, kteří se kdykoliv a jakkoliv zapojili do činnosti Spojených farností, ať už byli členy souboru, nebo nás nějakým způsobem podporovali.

Naše nová hra se znovu datuje blízko počátku našeho letopočtu. V Římě čeká 29. června v 7.30 kolem roku 67 na svou smrt Pavel z Tarsu. Během svého života se seznámil s novým učením, křesťanstvím, které jej zcela pohltilo. Neváhal pro ně nasadit krk, našlapat a najezdit spoustu kilometrů a zcela a radikálně změnit svůj život. Ve vězení vzpomíná na zajímavé okamžiky, které prožil. Pojďte zavzpomínat s ním.